Ośrodek Szkoleniowy
PROGRAMISTÓW

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Techniki Komputerowej

Nikom

Sp. z o.o.

Programowanie

w  C ++

 Programowanie


 w  Java

  Programowanie


w  PHP

  Programowanie


w .NET

  Projektowanie


 baz danych

Czas trwania kursu:

42 godziny (godziny zegarowe)

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z instalacją, utrzymaniem dostrajaniem i monitorowaniem serwera JBoss. W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają konieczną wiedzę na temat technologii Java, Java EE (J2EE), integracji JBoss-a z bazą danych, zabezpieczaniem JBoss-a i aplikacji na nim wdrożonych, monitorowaniem serwera i poprawieniem jego wydajności oraz tworzeniem klastrów serwerów JBoss.
W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają szereg użytecznych skryptów i programów, które przydają się do konfiguracji i administracji serwerem.
Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone w wersji 5.X serwera JBoss.

Kurs przeznaczony jest dla:

osób, które będą zajmować się administracją serwera JBoss.

Wymagania wstępne

Znajomość kwestii uprawnień dostępu do plików i katalogów.
Umiejętności konfiguracji zmiennych systemowych.
Uruchamianie i podstawowa znajomość składni programów napisanych w powłoce wybranego systemu operacyjnego.
Przydatna, aczkolwiek nie wymagana, jest ogólna znajomość kwestii związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych (prawa dostępu, zapory ogniowe, SSL, itp.) oraz znajomość podstaw XML-a.
Nie jest wymagana znajomość języka Java lub znajomość technologii JavaEE (J2EE).

Program kursu:

  1. Podstawy technologii Java SE/Java EE istotne z punktu widzenia administratora 
      serwera:
 • podstawowe informacje o technologii Java i maszynie wirtualnej. Uruchamianie aplikacji Java
 • najważniejsze informacje o aplikacjach WWW, komponentach EJB i usługach sieciowych
 • pliki konfiguracyjne standardu Java EE (J2EE) oraz pliki konfiguracyjne wymagane przez JBoss-a
  2. Serwer aplikacji JBoss. Instalacja i struktura serwera:
 • wybór platformy sprzętowej oraz wersji maszyny wirtualnej Java
 • instalacja serwera. Uruchamianie i zatrzymywanie serwera
 • struktura katalogów serwera
  3. Architektura serwera. Przegląd podstawowych usług. Usługa RMI (Remote Method 
      Invocation). Usługa JNDI (Java Naming and Directory Interface).
  4. Wdrażanie aplikacji WWW (archiwa WAR), komponentów EJB (archiwa EJB JAR) i 
      aplikacji składających się z tych elementów (archiwa EAR). Sprawdzenie 
      poprawności wdrożenia aplikacji.
  5. Wdrażanie usług sieciowych (ang. Web Services). Sprawdzanie działania usługi 
      sieciowej. Udostępnianie usługi sieciowej. Instalacja alternatywnych bibliotek 
      obsługi usług sieciowych dla JBoss-a.
  6. Obsługa błędów. Typowe problemy i radzenie sobie z nimi.
  7. Dziennik (log) serwera. Konfiguracja log4J, tworzenie dziennika w pliku lub bazie 
      danych. Tworzenie odrębnego dziennika/dzienników dla aplikacji.
  8. Konfiguracja JBoss-a do pracy z dowolną bazą danych. Konfiguracja sposobu 
      obsługi transakcji.
  9. Konfiguracja Java Messaging Service (JMS). Wdrażanie komponentów 
      zorientowanych na komunikaty (ang. Message Driven Beans).
10. Instalacja JBoss-a w środowisku produkcyjnym i zabezpieczanie serwera:
 • deklaratywna polityka bezpieczeństwa Java EE (J2EE)
 • zabezpieczanie JBoss-a i aplikacji administracyjnych
 • zabezpieczanie dostępu do serwisów
 • usuwanie zbytecznych serwisów
 • zastąpienie domyślnej, nieprodukcyjnej bazy danych używanej przez usługi JBoss-a innym serwerem bazodanowym.
11. Monitorowanie serwera przy pomocy aplikacji diagnostycznych:
 • przegląd dostępnych narzędzi
 • ciągły monitoring
 • tworzenie alertów e-mailowych
 • monitorowanie serwera poprzez aplikacje narzędziowe
12. Poprawianie wydajności działania serwera:
 • dostrajanie serwera i jego usług
 • dostrajanie maszyny wirtualnej Java. Parametry konfiguracyjne maszyny wirtualnej, monitorowanie jej działania
13. Tworzenie klastrów serwerów:
 • usługi niezawodnego działania (ang. high-availability). Rozkładanie obciążenia (ang. load balancing). Przywracanie działania aplikacji w razie awarii bez przerwania pracy (ang. transparent failover)
 • klastrowanie komponentów EJB: konfiguracja, rozkładanie obciążenia, konfiguracja aplikacji klienckich
 • klastrowanie aplikacji WWW. Topologia i konfiguracja klastra dla aplikacji WWW + EJB. Konfiguracja serwera WWW Apache do pracy z JBoss-em (mod_jk)
14. Serwer aplikacji JBoss. Instalacja i struktura serwera:
 • wybór platformy sprzętowej oraz wersji maszyny wirtualnej Java
 • instalacja serwera. Uruchamianie i zatrzymywanie serwera
 • struktura katalogów serwera
15. Architektura serwera. Przegląd podstawowych usług. Usługa RMI (Remote Method 
     Invocation). Usługa JNDI (Java Naming and Directory Interface).
16. Wdrażanie aplikacji WWW (archiwa WAR), komponentów EJB (archiwa EJB JAR) i 
     aplikacji składających się z tych elementów (archiwa EAR). Sprawdzenie 
     poprawności wdrożenia aplikacji.
17. Wdrażanie usług sieciowych (ang. Web Services). Sprawdzanie działania usługi 
     sieciowej. Udostępnianie usługi sieciowej. Instalacja alternatywnych bibliotek 
     obsługi usług sieciowych dla JBoss-a.
18. Obsługa błędów. Typowe problemy i radzenie sobie z nimi.
19. Dziennik (log) serwera. Konfiguracja log4J, tworzenie dziennika w pliku lub bazie 
      danych. Tworzenie odrębnego dziennika/dzienników dla aplikacji.
20. Konfiguracja JBoss-a do pracy z dowolną bazą danych. Konfiguracja sposobu 
     obsługi transakcji.
21. Konfiguracja Java Messaging Service (JMS). Wdrażanie komponentów 
     zorientowanych na komunikaty (ang. Message Driven Beans).
22. Instalacja JBoss-a w środowisku produkcyjnym i zabezpieczanie serwera:
 • deklaratywna polityka bezpieczeństwa Java EE (J2EE)
 • zabezpieczanie JBoss-a i aplikacji administracyjnych
 • zabezpieczanie dostępu do serwisów
 • usuwanie zbytecznych serwisów
 • zastąpienie domyślnej, nieprodukcyjnej bazy danych używanej przez usługi JBoss-a innym serwerem bazodanowym.
23. Monitorowanie serwera przy pomocy aplikacji diagnostycznych:
 • przegląd dostępnych narzędzi
 • ciągły monitoring
 • tworzenie alertów e-mailowych
 • monitorowanie serwera poprzez aplikacje narzędziowe
24. Poprawianie wydajności działania serwera:
 • dostrajanie serwera i jego usług
 • dostrajanie maszyny wirtualnej Java. Parametry konfiguracyjne maszyny wirtualnej, monitorowanie jej działania
25. Tworzenie klastrów serwerów:
 • usługi niezawodnego działania (ang. high-availability). Rozkładanie obciążenia (ang. load balancing). Przywracanie działania aplikacji w razie awarii bez przerwania pracy (ang. transparent failover)
 • klastrowanie komponentów EJB: konfiguracja, rozkładanie obciążenia, konfiguracja aplikacji klienckich
 • klastrowanie aplikacji WWW. Topologia i konfiguracja klastra dla aplikacji WWW + EJB. Konfiguracja serwera WWW Apache do pracy z JBoss-em (mod_jk)

Uczestnik kursu po jego ukończeniu:

 • będzie umiał zainstalować i zabezpieczyć JBoss-a
 • przygotować JBoss-a do pracy w środowisku produkcyjnym
 • nabędzie umiejętność wdrażania różnego rodzaju aplikacji Java EE (J2EE)
 • nauczy się monitorować serwer, tworzyć dziennik serwera
 • nabędzie umiejętność zdiagnozowania występujących problemów
 • nauczy się dostrajać JBoss-a i maszyny wirtualnej Java
 • nauczy się tworzyć klastry serwera JBoss

Kurs kończy się:

 • imiennym zaświadczeniem o ukończeniu kursu na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • imiennym certyfikatem wystawionym przez Ośrodek Szkoleniowy NIKOM

Mocne strony szkolenia:

 • duża ilość godzin zajęć (godziny zegarowe)
 • duża ilość praktycznych zajęć z programowania
 • wykładowcy posiadają duże doświadczenie praktyczne w programowaniu w języku Java oraz bardzo duże umiejętności w przekazywaniu wiedzy w sposób łatwy i zrozumiały
 • stosowany podczas szkolenia system wizualizacji, umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia
 • misja Ośrodka Szkoleniowego „NIKOM”, którą jest nauczanie w zakresie zastosowań najnowszej techniki informatycznej, realizowane poprzez szkolenia prowadzone na wysokim poziomie jakości z dbałością o jak najlepsze efekty tych szkoleń

Zapytanie dotyczące kursu: 

 • wysłać na e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • lub dzwoniąc:

kom. 728 917 333,   tel. 32 777 1111

 
Nasz konsultant skontaktuje się odpowiadając na e-mail lub oddzwaniając na podany telefon. 

 

 

 

^początek strony 

 << powrót

Masz pytanie

zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

32 777 1111 

728 917 333

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.