Ośrodek Szkoleniowy
PROGRAMISTÓW

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Techniki Komputerowej

Nikom

Sp. z o.o.

Programowanie

w  C ++

 Programowanie


 w  Java

  Programowanie


w  PHP

  Programowanie


w .NET

  Projektowanie


 baz danych

Czas trwania kursu:

42 godziny (godziny zegarowe)

Opis szkolenia

Enterprise Java Beans są najbardziej zaawansowanym technicznie elementem platformy Java EE. EJB są zarządzalnymi komponentami serwerowymi, które ułatwiają tworzenie aplikacji działających w środowisku rozproszonym, łączącymi się z różnego rodzaju klientami, takimi jak aplikacja desktopowa (klient GUI), aplikacja WWW, aplikacja działająca na telefonie komórkowym czy klient CORBA.
Podstawową zaletą EJB jest to, że pozwalają się one skoncentrować na tym, co nas najbardziej interesuje, czyli na właściwej funkcjonalności, jaka nam jest potrzebna (logice biznesowej) danego komponentu. Wszelkiego rodzaju niskopoziomowe operacje, jak dostęp do konkretnej bazy danych, zdalne wywoływanie metod na innych serwerach, kwestie bezpieczeństwa, obsługa transakcji i wiele innych są automatycznie obsługiwane przez serwer aplikacji. Jest to oczywiście olbrzymia wygoda, gdyż zasadnicza część wielu niewdzięcznych i trudnych zadań jest zaimplementowana za nas.
Najnowsza odsłona tej technologii, wersja 3.0 niesie dość radykalne zmiany w stosunku do wersji poprzednich. EJB 3.0 zachowuje wszelkie zalety, jakie miała technologia Enterprise Java Beans, ale ma jedną dodatkową zaletę: łatwość użycia. Poprzednim wersjom EJB często zarzucano (i często niesłusznie) oprócz dużej złożoności także problemy wydajnościowe związane z obsługą bazy danych. W rezultacie EJB 3.0 oprócz uproszczonej konfiguracji przy pomocy metadanych (ang. annotations) ma także zupełnie nowy mechanizm komunikacji z bazą danych, który pozwala tworzyć wydajniejsze aplikacje, a ponadto jest znacznie elastyczniejszy.
Nieodłącznym elementem aplikacji J2EE jest serwer aplikacji umożliwiający ich uruchamianie. W czasie szkolenie wykorzystujemy bardzo popularny i cechujący się wysoką jakością serwer aplikacji JBoss. Poznamy jego strukturę, sposób konfiguracji, kwestie bezpieczeństwa, dowiemy się jak monitorować jego działanie.

Kurs przeznaczony jest dla:

osób znających język Java, które chcą nauczyć się tworzenia komponentów EJB w wersji 3.0 i aplikacji Java EE.

Wymagania wstępne

Kurs jest przeznaczony dla osób, które nie znają podstawy języka Java (składnia języka, obsługa wyjątków, wejście/wyjście w Javie, podstawowe pakiety SDK: java.util, java.lang, java.io, java.net).

Znają podstawy technologii JNDI, Java Servlets (serwlety) oraz Java Server Pages (JSP).

Program kursu:

a) Platforma Java EE
 • technologie składające się na J2EE
 • rola EJB w ramach J2EE. Tworzenie systemów rozproszonych
 • historia, wersje specyfikacji EJB - od 1.0 do 3.0
b) Podstawowe informacje o EJB
 • co to są komponenty EJB
 • kiedy stosować i kiedy nie stosować EJB
c) Logika działania EJB
 • EJB jako warstwa pośrednia (middleware)
 • z czego się składa komponent EJB
 • rodzaje komponentów EJB
d) Programowanie EJB
 • sesyjne EJB - podstawy
 • tworzenie klientów dla komponentów EJB
 • konfiguracja komponentów EJB 3.0 przy pomocy metadanych
e) Serwer aplikacji JBoss
 • Struktura serwera
 • Wdrażanie aplikacji EJB i J2EE. Pliki konfiguracyjne versus metadane
f) Technologia Java Persistence
 • Java Persistence - most relacyjno obiektowy
 • interfejs EntityManager. Zarządzanie obsługą bazy danych przez serwer aplikacji. Dependency Injection - wstęp
 • tworzenie efektywnego modelu obiektowego za pomocą encji EJB 3.0: dziedziczenie, polimorfizm, kompozycja. Wybór strategii
 • odzwierciedlenia dziedziczenia w bazie danych
 • praca z obiektami trwałymi (encjami), synchronizacja z bazą danych, problem unikalności i porównywania obiektów. Obiekty w stanie przejściowym, trwałym i odłączonym
 • EJB QL (EJB query language)
 • podobieństwa i różnice między Java Persistence API a Hibernate
g) Konfiguracja JBoss-a do pracy z różnymi bazami danych
h) Współpraca różnych komponentów EJB, Dependency Injection, ciąg dalszy
i)  Najlepsze praktyki tworzenia EJB - wzorce i antywzorce. Kwestie wydajności
j)  Wykorzystanie komponentów EJB w aplikacjach WWW. Wywoływanie komponentu 
    EJB z poziomu Servletu
k) Zabezpieczanie EJB
 • poziomy zabezpieczeń aplikacji J2EE
 • deklaratywne i programowane zabezpieczanie EJB. Role
 • JAAS (Java Authentication and Authorization Service) - zastosowanie w środowisku EJB
 • iInstalowanie własnej polityki bezpieczeństwa w JBossie. Tworzenie rozszerzeń serwera JBoss (MBeans i SAR)
l)  Transakcje. Samodzielna obsługa transakcji. Obsługa transakcji zarządzana przez 
    serwer aplikacji
m) MOM (Message Oriented Middelware) - asynchroniczna komunikacja między 
     komponentami EJB
 • kiedy używać MOM
 • Java Message Service (JMS)
 • EJB Message Beans, czyli komunikacyjne EJB

Uczestnik kursu po jego ukończeniu:

 • pozna komponenty EJB 3.0: programowanie EJB 3.0, najlepsze praktyki tworzenia EJB 3.0
 • nauczy się tworzenia różnego rodzaju klientów usług dostarczanych przez EJB
 • pozna platformę Eclipse oraz wtyczki ułatwiające tworzenie aplikacji J2EE
 • pozna serwer aplikacji JBoss

Kurs kończy się:

 • imiennym zaświadczeniem o ukończeniu kursu na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • imiennym certyfikatem wystawionym przez Ośrodek Szkoleniowy NIKOM

Mocne strony szkolenia:

 • duża ilość godzin zajęć (godziny zegarowe)
 • duża ilość praktycznych zajęć z programowania
 • wykładowcy posiadają duże doświadczenie praktyczne w programowaniu w języku Java oraz bardzo duże umiejętności w przekazywaniu wiedzy w sposób łatwy i zrozumiały
 • stosowany podczas szkolenia system wizualizacji, umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia
 • misja Ośrodka Szkoleniowego „NIKOM”, którą jest nauczanie w zakresie zastosowań najnowszej techniki informatycznej, realizowane poprzez szkolenia prowadzone na wysokim poziomie jakości z dbałością o jak najlepsze efekty tych szkoleń

Zapytanie dotyczące kursu: 

 • wysłać na e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • lub dzwoniąc:

kom. 728 917 333,   tel. 32 777 1111

 
Nasz konsultant skontaktuje się odpowiadając na e-mail lub oddzwaniając na podany telefon. 

 

 

 

^początek strony 

 << powrót

Masz pytanie

zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

32 777 1111 

728 917 333

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.