Ośrodek Szkoleniowy
PROGRAMISTÓW

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe
Techniki Komputerowej

Nikom

Sp. z o.o.

Programowanie

w  C ++

 Programowanie


 w  Java

  Programowanie


w  PHP

  Programowanie


w .NET

  Projektowanie


 baz danych

Czas trwania kursu:

49 godzin (godziny zegarowe)

Opis szkolenia

Szkolenie jest poświęcone wykorzystaniu szkieletu aplikacyjnego Spring do tworzenia aplikacji w języku Java, przede wszystkim aplikacji Java EE. Zaletą szkieletu Spring jest umożliwienie tworzenia aplikacji JEE bazując na „czystych” klasach Java, bez konieczności implementowania interfejsów powiązanych z serwerem aplikacji. Dzięki temu aplikacje są łatwe w utrzymaniu i łatwo testowalne.
Na szkoleniu będą omówione wszystkie istotne z punktu widzenia praktyki programistycznej elementy Spring-a. Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia do technologii Spring i omówienia jej zastosowania. Następnie poznajemy zasadnicze koncepcje stojące za tę technologią, takie jak odwrócenie kontroli (ang. Inversion of Control), wstrzykiwanie zależności (ang. Dependency Injection) czy programowanie aspektowe (ang. Aspect Oriented Programming – AOP).
Kolejnum istotnym elementem szkolenia jest poznanie wygodnego sposobu konfigurowania aplikacji. Dokładnie zostaną omówione ważne z punktu widzenia wykorzystania Spring Framework szczegóły cyklu życia komponentów Spring-a i właściwości podstawowego interfejsu – ApplicationContext.
Trudno wyobrazić sobie aplikację, która w ten czy inny sposób nie przechowuje w sposób trwały danych. Z tego powodu dużo czasu na szkoleniu poświęcimy komunikacji z bazą danych i wsparciem jakie nam daje Spring. W szczególności poznamy sposoby pracy z bazą danych z wykorzystaniem JDBC, Hibernate, JPA (Java Persistence API). Spring dostarcza elastycznych sposobów obsługi transakcji. Szczególnie istotna jest możliwość deklarowalnego, automatycznego zarządzania transakcjami.
Na szkoleniu dokładnie będzie omówiona technologia Spring MVC, służąca do budowy aplikacji WWW. Omówimy też możliwość konfiguracji Spring-a do pracy z innymi technologiami webowymi, zwłaszcza z JSF.
Oprócz podstawowych interfejsów programistycznych Spring-a poznamy także bardziej zaawansowane rozwiązania służące do zabezpieczania aplikacji, tworzenia usług sieciowych, tworzenia zdalnego klienta dla aplikacji Spring-a i powiązanego z tym tematu współpracy z komponentami EJB 3.0.
Szkolenie jest nastawione na praktyczne wykorzystanie technologii dostępnych w ramach Spring Framework, dobre praktyki budowy aplikacji modularnych. Ćwiczenia i laboratoria stanowią ok. 50-60% całego szkolenia.
W czasie szkolenia będzie wykorzystywany serwer Tomcat lub JBoss lub GlassFish (*).
Środowiskiem programistycznym używanym w czasie szkolenia jest Eclipse (z wykorzystaniem wtyczek SpringSource Tools Suite), MyEclipse IDE lub NetBeans IDE wyposażone we wtyczki ułatwiające tworzenia aplikacji wykorzystujących Spring (**).

 

(*) Dotyczy szkoleń dedykowanych, w przypadku szkoleń otwartych jest używany Tomcat.
(**) Dotyczy szkoleń dedykowanych, w przypadku szkoleń otwartych jest używany Eclipse.

Kurs przeznaczony jest dla:

programistów języka Java, którzy chcą tworzyć aplikacje Java EE i desktopowe z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość podstaw języka Java (składnia języka, obsługa wyjątków, wejście/wyjści w Javie, podstawowe pakiety SDK: java.util, java.lang, kolekcje), podstawowa znajomość XML, podstawowa znajomość SQL oraz dostępu do bazy danych przez JDBC.

Program kursu:

  1. Informacje wstępne: co to jest i do czego służy Spring. Spring a Java EE.
  2. Wstrzykiwanie zależności (ang. dependency injection - DI). Implementacja DI bez   
      wykorzystania Spring. Wykorzystanie Spring do konfiguracji DI. Szybki start ze  
      Springiem.
  3. Konfiguracja aplikacji Spring. Właściwości ApplicationContext. Cykl życia  
      komponentów Spring.
  4. Programowanie aspektowe (ang. Aspect Oriented Programming – AOP). 
      Praktyczne wykorzystanie aspektów.
  5. Tworzenie aplikacji bazodanowych:
 • konfiguracja połączenia z bazą danych
 • wykorzystanie wsparcia Spring do tworzenia zapytań bazodanowych (JdbcTemplate)
 • zarządzanie transakcjami. Podejście deklaratywne oraz programowalne zarządzanie transakcjami
 • wykorzystanie Hibernate oraz Java Persistence API (JPA) w ramach Spring Framework
  6. Testowanie aplikacji napisanych z wykorzystaniem Spring Framework. Testy 
      jednostkowe oraz integracyjne.
  7. Tworzenie aplikacji WWW z wykorzystaniem Spring MVC. Integracja z innymi 
      technologiami tworzenia aplikacji internetowych. Wykorzystanie JSF (JavaServer 
      Faces).
  8. Zdalny dostęp do aplikacji Spring – Spring Remoting. Współpraca Spring-a z 
      komponentami EJB 3.0. Monitorowanie aplikacji z poziomu serwera JMX.
  9. Zabezpieczanie aplikacji przy użyciu Spring Security.
10. Tworzenie usług sieciowych.

Uczestnik kursu po jego ukończeniu:

 • pozna koncepcję wstrzykiwania zależności, programowania aspektowego (w praktycznej postaci)
 • zrozumie sposób działania Spring Framework
 • pozna Spring MVC oraz inne biblioteki służące do zabezpieczania aplikacji, tworzenia usług sieciowych, itp

Kurs kończy się:

 • imiennym zaświadczeniem o ukończeniu kursu na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • imiennym certyfikatem wystawionym przez Ośrodek Szkoleniowy NIKOM

Mocne strony szkolenia:

 • duża ilość godzin zajęć (godziny zegarowe)
 • duża ilość praktycznych zajęć z programowania
 • wykładowcy posiadają duże doświadczenie praktyczne w programowaniu w języku Java oraz bardzo duże umiejętności w przekazywaniu wiedzy w sposób łatwy i zrozumiały
 • stosowany podczas szkolenia system wizualizacji, umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia
 • misja Ośrodka Szkoleniowego „NIKOM”, którą jest nauczanie w zakresie zastosowań najnowszej techniki informatycznej, realizowane poprzez szkolenia prowadzone na wysokim poziomie jakości z dbałością o jak najlepsze efekty tych szkoleń

Zapytanie dotyczące kursu: 

 • wysłać na e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • lub dzwoniąc:

kom. 728 917 333,   tel. 32 777 1111

 
Nasz konsultant skontaktuje się odpowiadając na e-mail lub oddzwaniając na podany telefon. 

 

 

 

^początek strony 

 << powrót

Masz pytanie

zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

32 777 1111 

728 917 333

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.